Комплекс резиденция "Панорама Ботевград"
072 391 424; +359 888 702 360

Цени

Парцел Номер Застроена площ Общи площи Mаза Общи част Маза Обща площ Земя Цена на строежа Цена земя Обща цена Намалена Продажна цена Цена РЗП Намалена Цена на терена Намалена Продажна цена
КЪЩИ                       470 € 35 €  
13 1 182,4         316,9 155 040 € 15 845 € 170 885 € 96 800 € 85 728 € 11 092 € 96 800 €
14 2 168         244,5 134 400 € 12 225 € 146 625 € 93 600 € 85 000 € 8 558 € 93 600 €
14 3 168         273,5 134 400 € 13 675 € 148 075 € 93 600 € 84 000 € 9 573 € 85 500 €
16 4 168         269,9 134 400 € 13 495 € 147 895 € 93 400 € 84 000 € 9 447 € 93 400 €
16 5 154,1         172,7 123 280 € 8 635 € 131 915 € 78 500 € 72 427 € 6 045 € 78 500 €
18 6 154,1         177,7 123 280 € 8 885 € 132 165 € 78 600 € 72 427 € 6 220 € 78 600 €
18 7 154,1         182,1 123 280 € 9 105 € 132 385 € 78 800 € 72 427 € 6 374 € 78 800 €
25 8 154,1         186,7 123 280 € 9 335 € 132 615 € 79 000 € 72 427 € 6 535 € 79 000 €
25 9 168         433,3 134 400 € 21 665 € 156 065 € 94 100 € 78 960 € 15 166 € 94 100 €
                             
Апартаменти сграда А                            
2 A1 56,6 9,2 7,5 6,0 79,3   42 765 €   42 765 € ПРОДАДЕН
2 A2 107,3 17,4 7,7 6,1 138,5   79 283 €   79 283 € 58 200 € 420 €   58 200 €
2 A3 59,1 9,6 6,2 4,9 79,8   44 569 €   44 569 € 34 300 € 430 €   34 300 €
2 A4 64,7 10,5 5,7 4,5 85,4   48 599 €   48 599 € 37 600 € 440 €   37 600 €
2 A5 68,9 11,11 4,6 3,6 88,2   51 625 €   51 625 € 37 000 € 420 € ОБЗАВЕДЕН 37 000 €
3 A6 56,6 9,2 6,9 5,5 78,2   42 765 €   42 765 € ПРОДАДЕН
3 A7 107,3 17,4 4,5 3,6 132,8   78 783 €   78 783 € ПРОДАДЕН
3 A8 59,1 9,6 5,1 4,0 77,8   44 594 €   44 594 € ПРОДАДЕН
3 A9 64,7 10,5 5,2 4,1 84,5   48 099 €   48 099 € 36 300 € 430 €   36 300 €
3 A10 68,9 11,11 4,5 3,6 88,1   51 125 €   51 125 € 35 200 € 400 €   35 200 €
4 A11 56,6 9,2 6,9 5,5 78,2   42 765 €   42 765 € ПРОДАДЕН
4 A12 107,3 17,4 7,9 6,2 138,8   79 283 €   79 283 € ПРОДАДЕН
4 A13 59,1 9,6 5,6 4,4 78,7   44 569 €   44 569 € 33 800 € 430 €   33 800 €
4 A14 64,7 10,5 5,4 4,3 84,9   48 599 €   48 599 € 36 500 € 430 €   36 500 €
4 A15 68,9 11,1 8,8 7,0 95,8   52 125 €   52 125 € 36 400 € 380 €   36 400 €
5 A16 56,6 9,2 4,7 3,7 74,2   42 265 €   42 265 € ПРОДАДЕН
5 A17 107,3 17,4 4,9 3,9 133,5   79 283 €   79 283 € ПРОДАДЕН
5 A18 59,1 9,6 5,2 4,1 78,0   44 569 €   44 569 € 33 500 € 430 €   33 500 €
5 A19 64,7 10,5 5,6 4,4 85,2   48 599 €   48 599 € 36 600 € 430 €   36 600 €
5 A20 68,9 11,1 11,1 8,8 99,9   52 625 €   52 625 € 37 000 € 370 €   37 000 €
6 A21 56,6 9,2 5,9 4,7 76,4   42 765 €   42 765 € ПРОДАДЕН
6 A22 107,3 17,4 6,1 4,8 135,6   79 283 €   79 283 € ПРОДАДЕН
6 A23 59,1 9,6 4,6 3,6 76,9   44 569 €   44 569 € 33 800 € 440 €   33 800 €
6 A24 64,7 10,5 4,6 3,6 83,4   48 599 €   48 599 € 36 700 € 440 €   36 700 €
6 A25 68,9 11,1 5,5 4,3 89,8   51 625 €   51 625 € 35 000 € 390 €   35 000 €
7 A26 60,5 9,8 4,7 3,7 78,7   45 080 €   45 080 € ПРОДАДЕН
7 A27 64,9 10,5 9,8 7,8 93,0   49 748 €   49 748 € ПРОДАДЕН
7 A28 54,7 8,9 7,5 5,9 77,0   41 401 €   41 401 € 29 300 € 380 €   29 300 €
7 A29 59,7 9,7 7,7 6,1 83,2   45 003 €   45 003 € 31 600 € 380 €   31 600 €
7 A30 64,2 10,4 7,5 6,0 88,1   48 240 €   48 240 € 30 800 € 350 €   30 800 €
  гараж A1 30,9       35,9   10 000 €   10 000 € ПРОДАДЕН
  гараж A2 22,1       25,7   10 000 €   10 000 € ПРОДАДЕН
  гараж A3 23,2       27,0   10 000 €   10 000 € 6 700 € 250 €   6 700 €
  гараж A4 28,9       33,6   10 000 €   10 000 € 9 100 € 270 €   9 100 €
  гараж A5 28,8       33,5   10 000 €   10 000 € 9 000 € 270 € 9 000 €
  гараж A6 23,9       27,8   10 000 €   10 000 € ПРОДАДЕН
  гараж A7 25,8       30,0   10 000 €   10 000 € ПРОДАДЕН
  гараж A8 28,6       33,2   10 000 €   10 000 € 9 000 € 270 €   9 000 €
  гараж A9 24       27,9   10 000 €   10 000 € 8 400 € 300 € 8 400 €
  гараж A10 31,8       36,9   10 000 €   10 000 € 9 200 € 250 € НАЕТ 9 200 €
Апартаменти сграда B                            
2 B1 110,4 18,71 4,7 2,0 135,8   81 551 €   81 551 € ПРОДАДЕН
2 B2 75,9 12,87 4,5 1,9 95,2   56 535 €   56 535 € 42 800 € 450 €   42 800 €
2 B3 68,8 11,66 4,5 1,9 86,9   51 387 €   51 387 € ПРОДАДЕН
2 B4 89,5 15,17 4,6 2,0 111,3   66 397 €   66 397 € 47 800 € 430 €   47 800 €
3 B5 92,3 15,65 3,8 1,6 113,4   68 427 €   68 427 € ПРОДАДЕН
3 B6 75,9 12,87 4,0 1,7 94,5   56 535 €   56 535 € 39 700 € 420 €   39 700 €
3 B7 68,8 11,66 4,0 1,7 86,2   51 387 €   51 387 € 36 200 € 420 €   36 200 €
3 B8 89,5 15,17 4,4 1,9 111,0   66 397 €   66 397 € ПРОДАДЕН
4 B9 92,3 15,65 5,9 2,5 116,4   68 427 €   68 427 € 48 900 € 420 €   48 900 €
4 B10 75,9 12,87 5,4 2,3 96,5   56 535 €   56 535 € 40 500 € 420 €   40 500 €
4 B11 68,8 11,66 5,4 2,3 88,2   51 387 €   51 387 € 35 300 € 400 €   35 300 €
5 B13 92,3 15,65 5,2 2,2 115,4   68 427 €   68 427 € 48 400 € 420 €   48 400 €
5 B14 75,9 12,87 5,4 2,3 96,5   56 535 €   56 535 € 40 500 € 420 €   40 500 €
5 B15 68,8 11,66 4,8 2,0 87,3   51 387 €   51 387 € 36 600 € 420 €   36 600 €
5 B16 89,5 15,17 6,5 2,8 114,0   66 397 €   66 397 € ПРОДАДЕН
6 B17 92,3 15,65 3,9 1,7 113,6   68 427 €   68 427 € 47 700 € 420 €   47 700 €
6 B18 75,9 12,87 4,1 1,7 94,6   56 535 €   56 535 € 39 700 € 420 €   39 700 €
6 B19 68,8 11,66 4,8 2,0 87,3   51 387 €   51 387 € 36 600 € 420 €   36 600 €
6 B20 89,5 15,17 5,1 2,2 112,0   66 397 €   66 397 € ПРОДАДЕН
7 B21 83,4 14,14 6,8 2,9 107,2   61 974 €   61 974 € ПРОДАДЕН
7 B22 71,2 12,07 5,6 2,4 91,3   53 127 €   53 127 € 34 700 € 380 €   34 700 €
7 B23 68,2 11,56 5,6 2,4 87,8   50 952 €   50 952 € ПРОДАДЕН
7 B24 91,2 15,46 4,8 2,0 113,5   66 129 €   66 129 € ПРОДАДЕН
0 магазин 1 67,8 11,49 66,8 28,4 174,5   111 027 €   111 027 € 52 300 € 300 €   52 300 €
0 магазин 2 59,9 10,15 58,1 24,7 152,9   97 437 €   97 437 € 45 900 € 300 €   45 900 €
0 магазин 3 48,3 8,19     56,5   50 839 €   50 839 € ПРОДАДЕН
0 магазин 4 94,6 16,04     110,6   99 572 €   99 572 € ПРОДАДЕН
Апартаменти сграда C                            
2 C1 70 11,86 7,5 5,9 95,3   52 753 €   52 753 € 34 300 € 360 €   34 300 €
2 C2 64,7 10,96 7,7 6,1 89,5   48 909 €   48 909 € 34 900 € 390 € промоция 34 900 €
2 C3 59,1 10,01 8,8 6,9 84,8   44 848 €   44 848 € ПРОДАДЕН
2 C4 64,4 10,91 5,7 4,5 85,5   48 192 €   48 192 € ПРОДАДЕН
2 C5 44,1 7,47 4,6 3,6 59,8   33 473 €   33 473 € 22 700 € 380 €   22 700 €
2 АТЕЛИЕ С1 52 8,81 9,8 7,7 78,3   39 702 €   39 702 € 36 000 € 460 € НАЕТ 36 000 €
3 C6 70 11,86 5,2 4,1 91,2   52 253 €   52 253 € 35 600 € 390 €   35 600 €
3 C7 64,7 10,96 6,9 5,4 88,0   48 909 €   48 909 € ПРОДАДЕН
3 C8 59,1 10,01 4,5 3,5 77,1   44 348 €   44 348 € ПРОДАДЕН
3 C9 64,4 10,91 5,2 4,1 84,6   48 192 €   48 192 € 36 400 € 430 € 36 400 €
3 АТЕЛИЕ C2 52 8,81 7,5 5,9 74,2   39 702 €   39 702 € ПРОДАДЕН
4 C11 70 11,86 4,5 3,5 89,9   52 253 €   52 253 € 35 900 € 400 €   35 900 €
4 C12 64,7 10,96 6,9 5,4 88,0   48 909 €   48 909 € 38 700 € 440 €   38 700 €
4 C14 64,4 10,91 10,9 8,6 94,8   49 692 €   49 692 € ПРОДАДЕН
4 АТЕЛИЕ C3 52 8,81 4,0 3,1 67,9   39 202 €   39 202 € ПРОДАДЕН
5 C16 70 11,86 4,7 3,7 90,3   52 753 €   52 753 € 36 100 € 400 €   36 100 €
5 C17 64,7 10,96 4,9 3,8 84,4   48 909 €   48 909 € 37 100 € 440 €   37 100 €
5 C18 59,1 10,01 5,6 4,4 79,1   44 348 €   44 348 € ПРОДАДЕН
5 C19 64,4 10,91 11,1 8,7 95,1   49 692 €   49 692 € 40 900 € 430 €   40 900 €
5 C20 44,1 7,47 4,6 3,6 59,8   33 473 €   33 473 € 22 700 € 380 €   22 700 €
5 АТЕЛИЕ C4 52 8,81 3,8 3,0 67,6   39 202 €   39 202 € ПРОДАДЕН
6 C21 65,3 11,06 5,5 4,3 86,2   48 843 €   48 843 € ПРОДАДЕН
6 C22 59,7 10,11 4,6 3,6 78,0   44 782 €   44 782 € ПРОДАДЕН
6 C23 54,7 9,27 4,9 3,8 72,7   41 161 €   41 161 € 32 700 € 450 € НАЕТ 32 700 €
6 C24 64,9 11 10,2 8,0 94,1   50 058 €   50 058 € 38 600 € 410 € ОБЗАВЕДЕН 38 600 €
6 АТЕЛИЕ C5 60,5 10,25 7,5 5,9 84,2   45 865 €   45 865 € 29 500 € 350 € промоция 29 500 €
  гараж C1 31,8 5,39     37,2   10 000 €   10 000 € ПРОДАДЕН
  гараж C2 24 4,07     28,1   10 000 €   10 000 € ПРОДАДЕН
  гараж C3 28,6 4,85     33,5   10 000 €   10 000 € 8 400 € 250 € НАЕТ 8 400 €
  гараж C4 25,8 4,37     30,2   10 000 €   10 000 € 8 700 € 290 €   8 700 €
  гараж C5 23,9 4,05     28,0   10 000 €   10 000 € ПРОДАДЕН
  гараж C6 28,8 4,88     33,7   10 000 €   10 000 € 9 100 € 270 €   9 100 €
  гараж C8 23,2 3,93     27,1   10 000 €   10 000 € ПРОДАДЕН
  гараж C9 22,1 3,74     25,8   10 000 €   10 000 € ПРОДАДЕН
  гараж C10 30,9 5,24     36,1   10 000 €   10 000 € 9 400 € 260 €   9 400 €