Комплекс резиденция "Панорама Ботевград"
072 391 424; +359 888 702 360

Цени

Парцел Номер Застроена площ Общи площи Mаза Общи част Маза Обща площ Земя Цена на строежа Цена земя Обща цена Намалена Продажна цена Цена РЗП Намалена Цена на терена Намалена Продажна цена
КЪЩИ                       470 € 35 €  
13 1 182,4         316,9 155 040 € 15 845 € 170 885 € 96 800 € 85 728 € 11 092 € 189 728 лв.
14 2 168         244,5 134 400 € 12 225 € 146 625 € 93 600 € 85 000 € 8 558 € 183 456 лв.
14 3 168         273,5 134 400 € 13 675 € 148 075 € 93 600 € 84 000 € 9 573 € 183 456 лв.
16 4 168         269,9 134 400 € 13 495 € 147 895 € 93 400 € 84 000 € 9 447 € 183 064 лв.
16 5 154,1         172,7 123 280 € 8 635 € 131 915 € 78 500 € 72 427 € 6 045 € 153 860 лв.
18 6 154,1         177,7 123 280 € 8 885 € 132 165 € 78 600 € 72 427 € 6 220 € 154 056 лв.
18 7 154,1         182,1 123 280 € 9 105 € 132 385 € 78 800 € 72 427 € 6 374 € 154 448 лв.
25 8 154,1         186,7 123 280 € 9 335 € 132 615 € 79 000 € 72 427 € 6 535 € 154 840 лв.
25 9 168         433,3 134 400 € 21 665 € 156 065 € 94 100 € 78 960 € 15 166 € 184 436 лв.
                             
Апартаменти сграда А                            
2 A1 56,6 9,2 7,5 6,0 79,3   42 765 €   42 765 € ПРОДАДЕН
2 A2 107,3 17,4 7,7 6,1 138,5   79 283 €   79 283 € 58 200 € 420 €  ПРОДАДЕН
2 A3 59,1 9,6 6,2 4,9 79,8   44 569 €   44 569 € 36 100 € 430 €   70 756 лв.
2 A4 64,7 10,5 5,7 4,5 85,4   48 599 €   48 599 € 38 400 € 440 € ОБЗАВЕДЕН 75 264 лв.
2 A5 68,9 11,11 4,6 3,6 88,2   51 625 €   51 625 € 37 000 € 420 € ПРОДАДЕН
3 A6 56,6 9,2 6,9 5,5 78,2   42 765 €   42 765 € ПРОДАДЕН
3 A7 107,3 17,4 4,5 3,6 132,8   78 783 €   78 783 € ПРОДАДЕН
3 A8 59,1 9,6 5,1 4,0 77,8   44 594 €   44 594 € ПРОДАДЕН
3 A9 64,7 10,5 5,2 4,1 84,5   48 099 €   48 099 € 36 300 € 430 €   71 148 лв.
3 A10 68,9 11,11 4,5 3,6 88,1   51 125 €   51 125 € 35 200 € 400 €  ПРОДАДЕН
4 A11 56,6 9,2 6,9 5,5 78,2   42 765 €   42 765 € ПРОДАДЕН
4 A12 107,3 17,4 7,9 6,2 138,8   79 283 €   79 283 € ПРОДАДЕН
4 A13 59,1 9,6 5,6 4,4 78,7   44 569 €   44 569 €  ПРОДАДЕН
4 A14 64,7 10,5 5,4 4,3 84,9   48 599 €   48 599 € 36 500 € 430 €   71 540 лв.
4 A15 68,9 11,1 8,8 7,0 95,8   52 125 €   52 125 € 36 400 € 380 € ПРОДАДЕН 
5 A16 56,6 9,2 4,7 3,7 74,2   42 265 €   42 265 € ПРОДАДЕН
5 A17 107,3 17,4 4,9 3,9 133,5   79 283 €   79 283 € ПРОДАДЕН
5 A18 59,1 9,6 5,2 4,1 78,0   44 569 €   44 569 € 33 500 € 430 € ПРОДАДЕН  
5 A19 64,7 10,5 5,6 4,4 85,2   48 599 €   48 599 € 36 600 € 430 €   71 736 лв.
5 A20 68,9 11,1 11,1 8,8 99,9   52 625 €   52 625 € 37 000 € 370 €   72 520 лв.
6 A21 56,6 9,2 5,9 4,7 76,4   42 765 €   42 765 € ПРОДАДЕН
6 A22 107,3 17,4 6,1 4,8 135,6   79 283 €   79 283 € ПРОДАДЕН
6 A23 59,1 9,6 4,6 3,6 76,9   44 569 €   44 569 € 33 800 € 440 €  ПРОДАДЕН
6 A24 64,7 10,5 4,6 3,6 83,4   48 599 €   48 599 € 36 700 € 440 €   71 932 лв.
6 A25 68,9 11,1 5,5 4,3 89,8   51 625 €   51 625 € 35 000 € 390 €   68 600 лв.
7 A26 60,5 9,8 4,7 3,7 78,7   45 080 €   45 080 € ПРОДАДЕН
7 A27 64,9 10,5 9,8 7,8 93,0   49 748 €   49 748 € ПРОДАДЕН
7 A28 54,7 8,9 7,5 5,9 77,0   41 401 €   41 401 € 31 400 € 380 €   61 544 лв.
7 A29 59,7 9,7 7,7 6,1 83,2   45 003 €   45 003 € 33 700 € 380 €   66 052 лв.
7 A30 64,2 10,4 7,5 6,0 88,1   48 240 €   48 240 € ПРОДАДЕН
  гараж A1 30,9       35,9   10 000 €   10 000 € ПРОДАДЕН
  гараж A2 22,1       25,7   10 000 €   10 000 € ПРОДАДЕН
  гараж A3 23,2       27,0   10 000 €   10 000 € 6 700 € 250 €  ПРОДАДЕН
  гараж A4 28,9       33,6   10 000 €   10 000 € 9 100 € 270 €   17 836 лв.
  гараж A5 28,8       33,5   10 000 €   10 000 € 9 000 € 270 € ПРОДАДЕН
  гараж A6 23,9       27,8   10 000 €   10 000 € ПРОДАДЕН
  гараж A7 25,8       30,0   10 000 €   10 000 € ПРОДАДЕН
  гараж A8 28,6       33,2   10 000 €   10 000 € 9 000 € 270 €   17 640 лв.
  гараж A9 24       27,9   10 000 €   10 000 € 8 400 € 300 € 16 464 лв.
  гараж A10 31,8       36,9   10 000 €   10 000 € 9 200 € 250 € НАЕТ 18 032 лв.
Апартаменти сграда B                            
2 B1 110,4 18,71 4,7 2,0 135,8   81 551 €   81 551 € ПРОДАДЕН
2 B2 75,9 12,87 4,5 1,9 95,2   56 535 €   56 535 € ПРОДАДЕН
2 B3 68,8 11,66 4,5 1,9 86,9   51 387 €   51 387 € ПРОДАДЕН
2 B4 89,5 15,17 4,6 2,0 111,3   66 397 €   66 397 € ПРОДАДЕН
3 B5 92,3 15,65 3,8 1,6 113,4   68 427 €   68 427 € ПРОДАДЕН
3 B6 75,9 12,87 4,0 1,7 94,5   56 535 €   56 535 € 39 700 € 420 €  ПРОДАДЕН
3 B7 68,8 11,66 4,0 1,7 86,2   51 387 €   51 387 € 37 900 € 440 € ПРОДАДЕН   
3 B8 89,5 15,17 4,4 1,9 111,0   66 397 €   66 397 € ПРОДАДЕН
4 B9 92,3 15,65 5,9 2,5 116,4   68 427 €   68 427 € 48 900 € 420 €  ПРОДАДЕН
4 B10 75,9 12,87 5,4 2,3 96,5   56 535 €   56 535 € 43 200 € 420 €   84 672 лв.
4 B11 68,8 11,66 5,4 2,3 88,2   51 387 €   51 387 € 35 300 € 400 €  ПРОДАДЕН  
5 B13 92,3 15,65 5,2 2,2 115,4   68 427 €   68 427 € 48 400 € 420 €  ПРОДАДЕН
5 B14 75,9 12,87 5,4 2,3 96,5   56 535 €   56 535 € 42 200 € 420 €   82 712 лв.
5 B15 68,8 11,66 4,8 2,0 87,3   51 387 €   51 387 € 38 100 € 420 €  ПРОДАДЕН  
5 B16 89,5 15,17 6,5 2,8 114,0   66 397 €   66 397 € ПРОДАДЕН
6 B17 92,3 15,65 3,9 1,7 113,6   68 427 €   68 427 € 47 700 € 420 €  ПРОДАДЕН
6 B18 75,9 12,87 4,1 1,7 94,6   56 535 €   56 535 € 41 300 € 420 €   80 948 лв.
6 B19 68,8 11,66 4,8 2,0 87,3   51 387 €   51 387 € 38 100 € 420 €  ПРОДАДЕН
6 B20 89,5 15,17 5,1 2,2 112,0   66 397 €   66 397 € ПРОДАДЕН
7 B21 83,4 14,14 6,8 2,9 107,2   61 974 €   61 974 € ПРОДАДЕН
7 B22 71,2 12,07 5,6 2,4 91,3   53 127 €   53 127 € 36 200 € 380 €   70 952 лв.
7 B23 68,2 11,56 5,6 2,4 87,8   50 952 €   50 952 € ПРОДАДЕН
7 B24 91,2 15,46 4,8 2,0 113,5   66 129 €   66 129 € ПРОДАДЕН
0 магазин 1 67,8 11,49 66,8 28,4 174,5   111 027 €   111 027 € 52 300 € 300 €   102 508 лв.
0 магазин 2 59,9 10,15 58,1 24,7 152,9   97 437 €   97 437 € 45 900 € 300 €   89 964 лв.
0 магазин 3 48,3 8,19     56,5   50 839 €   50 839 € ПРОДАДЕН
0 магазин 4 94,6 16,04     110,6   99 572 €   99 572 € ПРОДАДЕН
Апартаменти сграда C                            
2 C1 70 11,86 7,5 5,9 95,3   52 753 €   52 753 € 35 900 € 360 €   70 364 лв.
2 C2 64,7 10,96 7,7 6,1 89,5   48 909 €   48 909 € 38 400 € 390 € промоция 75 264 лв.
2 C3 59,1 10,01 8,8 6,9 84,8   44 848 €   44 848 € ПРОДАДЕН
2 C4 64,4 10,91 5,7 4,5 85,5   48 192 €   48 192 € ПРОДАДЕН
2 C5 44,1 7,47 4,6 3,6 59,8   33 473 €   33 473 € 22 700 € 380 €  ПРОДАДЕН  
2 АТЕЛИЕ С1 52 8,81 9,8 7,7 78,3   39 702 €   39 702 € 37 400 € 460 € 75 304 лв.
3 C6 70 11,86 5,2 4,1 91,2   52 253 €   52 253 € 35 600 € 390 € ПРОДАДЕН  
3 C7 64,7 10,96 6,9 5,4 88,0   48 909 €   48 909 € ПРОДАДЕН
3 C8 59,1 10,01 4,5 3,5 77,1   44 348 €   44 348 € ПРОДАДЕН
3 C9 64,4 10,91 5,2 4,1 84,6   48 192 €   48 192 € ПРОДАДЕН
3 АТЕЛИЕ C2 52 8,81 7,5 5,9 74,2   39 702 €   39 702 € ПРОДАДЕН
4 C11 70 11,86 4,5 3,5 89,9   52 253 €   52 253 € 37 500 € 400 €   73 500 лв.
4 C12 64,7 10,96 6,9 5,4 88,0   48 909 €   48 909 € 40 200 € 440 €   78 792 лв.
4 C14 64,4 10,91 10,9 8,6 94,8   49 692 €   49 692 € ПРОДАДЕН
4 АТЕЛИЕ C3 52 8,81 4,0 3,1 67,9   39 202 €   39 202 € ПРОДАДЕН
5 C16 70 11,86 4,7 3,7 90,3   52 753 €   52 753 € 38 600 € 400 €  ПРОДАДЕН  
5 C17 64,7 10,96 4,9 3,8 84,4   48 909 €   48 909 € 37 100 € 440 €   75 656 лв.
5 C18 59,1 10,01 5,6 4,4 79,1   44 348 €   44 348 € ПРОДАДЕН
5 C19 64,4 10,91 11,1 8,7 95,1   49 692 €   49 692 € ПРОДАДЕН
5 C20 44,1 7,47 4,6 3,6 59,8   33 473 €   33 473 € 24 200 € 380 €   47 432 лв.
5 АТЕЛИЕ C4 52 8,81 3,8 3,0 67,6   39 202 €   39 202 € ПРОДАДЕН
6 C21 65,3 11,06 5,5 4,3 86,2   48 843 €   48 843 € ПРОДАДЕН
6 C22 59,7 10,11 4,6 3,6 78,0   44 782 €   44 782 € ПРОДАДЕН
6 C23 54,7 9,27 4,9 3,8 72,7   41 161 €   41 161 € 32 700 € 450 € ПРОДАДЕН
6 C24 64,9 11 10,2 8,0 94,1   50 058 €   50 058 € 39 700 € 410 € ОБЗАВЕДЕН 77 812 лв.
6 АТЕЛИЕ C5 60,5 10,25 7,5 5,9 84,2   45 865 €   45 865 € 31 000 € 350 € промоция 60 760лв.
  гараж C1 31,8 5,39     37,2   10 000 €   10 000 € ПРОДАДЕН
  гараж C2 24 4,07     28,1   10 000 €   10 000 € ПРОДАДЕН
  гараж C3 28,6 4,85     33,5   10 000 €   10 000 € ПРОДАДЕН
  гараж C4 25,8 4,37     30,2   10 000 €   10 000 € 8 700 € 290 €   17 052 лв.
  гараж C5 23,9 4,05     28,0   10 000 €   10 000 € ПРОДАДЕН
  гараж C6 28,8 4,88     33,7   10 000 €   10 000 € 9 100 € 270 €   17 836 лв.
  гараж C8 23,2 3,93     27,1   10 000 €   10 000 € ПРОДАДЕН
  гараж C9 22,1 3,74     25,8   10 000 €   10 000 € ПРОДАДЕН
  гараж C10 30,9 5,24     36,1   10 000 €   10 000 € 9 400 € 260 €   18 424 лв.
                           

Номер обект Номер на паркоместо Общо кв.м. Стара Продажна цена Продажна цена € Продажна цена лв.
1 Паркомясто 1 17,35 инвалидно
2 Паркомясто 2 17,64 инвалидно
3 Паркомясто 3 13,60 1 800,00 € 1 400,00 € 2 744 лв.
4 Паркомясто 4 14,17 1 800,00 € 1 600,00 € 3 136 лв.
5 Паркомясто 5 13,96 1 800,00 € 1 600,00 € 3 136 лв.
6 Паркомясто 6 13,62 1 800,00 € 1 600,00 € 3 136 лв.
7 Паркомясто 7 13,80 1 800,00 € 1 500,00 € 2 940 лв.
8 Паркомясто 8 13,86 1 800,00 € 1 500,00 € 2 940 лв.
9 Паркомясто 9 14,04 1 800,00 € 1 500,00 € 2 940 лв.
10 Паркомясто 10 12,21 1 800,00 € 1 300,00 € 2 548 лв.
11 Паркомясто 11 12,59 1 800,00 € 1 300,00 € 2 548 лв.
12 Паркомясто 12 12,29 1 800,00 € 1 300,00 € 2 548 лв.
13 Паркомясто 13 12,57 1 800,00 € 1 300,00 € 2 548 лв.
14 Паркомясто 14 12,26 1 800,00 € 1 300,00 € 2 548 лв.
15 Паркомясто 15 12,13 1 800,00 € 1 300,00 € 2 548 лв.
16 Паркомясто 16 19,39 2 200,00 € 2 000,00 € 3 920 лв.
17 Паркомясто 17 14,68 1 800,00 € ПРОДАДЕН ПРОДАДЕН
18 Паркомясто 18 14,59 1 800,00 € ПРОДАДЕН ПРОДАДЕН
19 Паркомясто 19 14,63 1 800,00 € 1 500,00 € 2 940 лв.
20 Паркомясто 20 14,67 1 800,00 € 1 500,00 € 2 940 лв.
         
21 Паркомясто 21 14,96 2 500,00 € 2 300,00 € 4 508 лв.
22 Паркомясто 22 13,65 2 500,00 € 2 100,00 € 4 116 лв.
23 Паркомясто 23 14,10 2 500,00 € 2 200,00 € 4 312 лв.
24 Паркомясто 24 13,54 2 500,00 € 2 100,00 € 4 116 лв.
25 Паркомясто 25 13,67 2 500,00 € 2 100,00 € 4 116 лв.
26 Паркомясто 26 13,97 2 500,00 € 2 200,00 € 4 312 лв.
27 Паркомясто 27 13,92 2 500,00 € 2 200,00 € 4 312 лв.
28 Паркомясто 28 13,97 2 500,00 € 2 200,00 € 4 312 лв.
29 Паркомясто 29 13,82 2 500,00 € 2 100,00 € 4 116 лв.
30 Паркомясто 30 14,08 2 500,00 € 2 200,00 € 4 312 лв.
31 Паркомясто 31 13,75 2 500,00 € 2 100,00 € 4 116 лв.
32 Паркомясто 32 14,86 2 500,00 € 2 300,00 € 4 508 лв.
33 Паркомясто 33 14,72 2 500,00 € 2 300,00 € 4 508 лв.
34 Паркомясто 34 13,93 2 500,00 € 2 200,00 € 4 312 лв.
35 Паркомясто 35 14,11 2 500,00 € 2 200,00 € 4 312 лв.
36 Паркомясто 36 14,13 2 500,00 € 2 200,00 € 4 312 лв.
37 Паркомясто 37 14,37 2 500,00 € 2 200,00 € 4 312 лв.
38 Паркомясто 38 13,93 2 500,00 € 2 200,00 € 4 312 лв.
39 Паркомясто 39 14,00 2 500,00 € 2 200,00 € 4 312 лв.
40 Паркомясто 40 14,14 2 500,00 € 2 200,00 € 4 312 лв.
41 Паркомясто 41 14,14 2 500,00 € 2 200,00 € 4 312 лв.
42 Паркомясто 42 13,81 2 500,00 € 2 100,00 € 4 116 лв.
43 Паркомясто 43 14,22 2 500,00 € 2 200,00 € 4 312 лв.
44 Паркомясто 44 14,90 2 500,00 € 2 300,00 € 4 508 лв.